ILEI-kongreso augusto 2021 al Benino

mercredi 20 janvier 2021 par BLOT Nicole

La ILEI-Estraro komunikas :

Transformiĝo de nia KONGRESO 2021 : ni kongresumos en Benino !!
Kiel estrarano Unika laboris por prepari nian Kongreson en Edinburgo. Ŝi renkontas tie malfacilaĵojn. La Loka Kongresa Komitato fakte konsistas nur el unu persono, diligenta kaj afabla viro : Ed Robertson. La kongresejo trovita estas la kvakera domo, kiu tamen estus je nia dispono nur ekde lundo matene. Malmendo multekosta kaj postulata jam en majo. Mankas malmultekostaj hoteloj proksime, mankas granda salono por niaj sabataj kaj dimanĉaj programeroj. Devus esti simpozio en kunlaboro kun la grupo de profesoroj kaj esploristoj en la universitato de St Andrews ; ĝis nun neniu firma decido pri kunlaboro.
Alia malfacila aspekto estas la pandemio. Pro ĝi en la kvakera domo en Edinburgo rajtas sidi nur kvar personoj en salono kun 40 sidlokoj. Plie kiel ni povis konstati ekde la komenco de la pandemio NENIU POVAS ION PLANI. Por organizi kongreson, ni devas plani… Kiel aspektos Edinburgo en julio, neniu povas diri.
Pro tio la Estraro en sia kunsido de la 8-a de januaro aludis al… nuligo… aŭ esploro pri nova loko… Ĉu en Eŭropo aliloke ? Ne, ĉar la pandemio skuas tutan Eŭropon.

Nova solvo, decido, kiu aperis en plia estrarkunsido la 12-an de januaro : Ni kongresumos en Kotonuo, Benino.

Novaj datoj : 7-an ĝis 14-a de aŭgusto 2021.

Renkontiĝo en hotelo JoCa kun esperantista etoso kaj agrabla kunvivado, kaj virtuala evento por interesatoj en la tuta mondo. Do temas pri hibrida evento. Privas Tchikpe prezidos la LKK-n. Mirejo Grosjean laboros kiel membro de LKK. Aliaj esperantistoj loĝas en Kotonuo, ni kontaktos ilin, ĉefe junulojn.
Planata estas dutaga simpozio kadre de la Kongreso. Respondecos estrarano Radojica Petrović kunlabore kun la Universitata laborgrupo de CED/ESF/ILEI. Kunvenigonte ĉeeste kaj neĉeeste esperantistajn kaj nesperantistajn universitatanojn, la simpozio celas emfazi Esperanton kiel lingvistikan studtemon kaj doni impulson al klerigado per Esperanto. Por efike plani, ni faru tiel : eblaj partoprenontoj anoncu sian intencon partopreni ĝis la fino de majo. Tiam, post esploro de la pandemia situacio en Benino kaj analizo de la aliĝanoncoj, la Estraro kaj LKK decidos, ĉu vere io okazos en Kotonuo. Do ĝis tiam pripensu, esploru, kalkulu. Malkovru Beninon en www.eo.wikipedia.org, kaj serĉu tie JoCa. Plie en la blogo mirejo2020.blogspot.com de la prezidanto estas ĉapitro kun nomo Kotonuo, Benino, 2021.
https://mirejo2020.blogspot.com/2021/01/kotonuo-benino-2021.html
Tie vi trovos plej diversajn informojn, la retejo de ILEI www.ilei.info
Mireille Grosjean, prezidanto.


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 75 / 174675

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Ses Activités  Suivre la vie du site Congrès / Stages / Rencontres   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.1.6 + AHUNTSIC

Creative Commons License